Sławomir Letkiewicz

Prof.nadzw. dr hab. n.med., dr n.med. hum. (filozofia).
Dr n. med., Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Dr n. hum. (filozofia-etyka) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Dr hab nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Chirurg, specjalista urolog, konsultant d/s andrologii.

Rzecznik Praw Pacjenta w dziedzinie urologii na Śląsku.
Zdobywca pierwszej nagrody w konkursie: „Złoty skalpel”.
i tytułu „Wybitny Innowator w Polskiej Ochronie Zdrowia” 2008.
za udział w projekcie „Terapia fagowa infekcji bakteriami antybiotykoopornymi”
Autor książki: „Etyka dla wszystkich, czy dla każdego?" 220 stron, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010 rok.
Redaktor odpowiedzialny za dział: „Etyka lekarska i prawo” w Przeglądzie Urologicznym dwumiesięczniku Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
Zatrudnienie
- OŚRODEK TERAPII FAGOWEJ CENTRUM MEDYCZNEGO INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN.
- SNZOZ UROGEN - WŁAŚCICIEL I KIEROWNIK.
- WYDZIAŁ MEDYCZNY GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W KATOWICACH - WYKŁADOWCA ETYKI I BIOETYKI.
- RZECZNIK PRAW PACJENTA W DZIEDZINIE UROLOGII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.
- POLSKIE TOWARZYSTWO UROLOGICZNE - PRZEWODNICZĄCY SADU KOLEŻEŃSKIEGO PTU.
- IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA - PRZEWODNICZĄCY SADU KOLEŻEŃSKIEGO.
- RZECZNIK PRAW PACJENTA W DZIEDZINIE UROLOGII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Tematy prac doktorskich:
Rozprawa doktorska z medycyny : „Skojarzone leczenie przewlekłego bakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego”. Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej 1994
Rozprawa doktorska z filozofii: „Etyka buntu Fryderyka Nietschego, a etyka prostomyślności”. Wydział Nauk Społecznych - Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2006 ( Praca wyróżniona i przeznaczona w całości do druku).
Ponadto Sławomir Letkiewicz jest autorem kilkudziesięciu publikacji w prestiżowych periodykach naukowych krajowych i zagranicznych.
Sukcesy SN ZOZ UROLOGICZNO – ANDROLOGICZNY „UROGEN”
- Certyfikat jakości ISO 9001-2000.
- Zdobywca I nagrody „Kruszec biznesu z diamentem” i tytułu „Wybitna Firma w regionie” 2009.
- Zdobywca I nagrody „Kruszec biznesu” i tytułu „Najlepsza Firma w regionie” 2004.
- Zdobywca I nagrody „Kruszec biznesu” i tytułu „Najlepsza Firma w regionie” 2005- Zdobywca nagrody „Kruszec biznesu” i tytułu „Najlepsza Firma w regionie” 2006.
- Zdobywca tytułu „Budowa roku 2005”.
Praca naukowa i administracyjna w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach:
Polskie Towarzystwo Bioetyczne:
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym w Krakowie.
Polskie Towarzystwo Urologiczne:
Sekretarz Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym w Warszawie.
Polskie Towarzystwo Urologiczne-Oddział Śląski:
Vice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Oddziału w Zabrzu