Zakres usług

Zakres usług

Zasadniczym przedmiotem naszej działalności jest zapewnianie klientom pełnej obsługi prawnej. W naszej ofercie znajduje się szerokie spektrum usług prawniczych dotyczących spraw z zakresu zarówno prawa cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych, jak również z innych dziedzin prawa. W szczególności zapewniamy obsługę prawną w zakresie:

1) Prawa spółek handlowych:
a) pomagamy w tworzeniu i likwidacji spółek,
b) doradzamy w bieżącej działalności spółek,
c) zapewniamy obsługę prawną organów spółek,
d) przeprowadzamy proces przekształcania spółek,
e) reprezentujemy spółki w postępowaniach rejestrowych.

2) Prawa rodzinnego i spadkowego:
a) reprezentujemy klientów przed sądem w sprawach o alimenty, rozwód lub separację,
b) reprezentujemy klientów w sprawach o podział majątku wspólnego oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej,
c) doradzamy oraz reprezentujemy klientów w sprawach spadkowych.

3) Zamówień publicznych:
Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne, zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania, jak również w związku z późniejszą realizacją umowy o zamówienie publiczne.

Nasze usługi doradcze na rzecz wykonawców obejmują w szczególności:
a) wnoszenie środków ochrony prawnej, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
b) doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne,
c) doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów,

Nasze usługi doradcze na rzecz zamawiających obejmują w szczególności:
a) specjalistyczne opinie prawne i konsultacje z zakresu zamówień publicznych,
b) pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne,
c) reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
d) reprezentację w sporach z wykonawcami na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne,
e) doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami zamówień publicznych.

4) Prawa pracy:
Kancelaria doradza we wszystkich obszarach dotyczących prawnych aspektów zatrudnienia. Usługi prawne obejmują w szczególności:
a) struktury zatrudnienia, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy,
b) tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania,
c) reprezentowanie klientów w sporach sądowych,
d) dyskryminację w stosunkach pracy, w tym mobbing,
e) porady dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień,
f) zwolnienia grupowe,
g) bezpieczeństwo i higienę pracy.

5) Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego:
Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w szczególności zapewniamy obsługę prawną:
a) dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości; w tym również upadłość konsumencką;
b) upadłego w postępowaniu upadłościowym,
c) wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, jak również obsługę wierzyciela po ogłoszeniu upadłości.
d) syndyków oraz nadzorców sądowych.

6) Prawa karnego:
a) zapewniamy obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych; jak również obronę w sprawach karno-skarbowych;
b) reprezentujemy pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
c) reprezentujemy przed sądem oskarżyciela posiłkowego;
d) reprezentujemy osoby zatrzymane.

7) Ubezpieczeń:
Kancelaria świadczy pomoc prawną związaną z dochodzeniem wszelkich odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej osobom (np. uszczerbek na zdrowiu, błędy w sztuce lekarskiej) i w mieniu (np. uszkodzenie pojazdu na skutek kolizji drogowej). Nasi Klienci mogą uzyskać poradę związaną z:
a) wypłatą odszkodowań,
b) dochodzeniem roszczeń ubezpieczeniowych,
c) reprezentowaniem klientów w sporach z ubezpieczycielami.

8) Prawa budowlanego:
a) prawny nadzór inwestycji budowlanych,
b) pozwolenia na budowę,
c) warunki zabudowy,
d) zagospodarowanie przestrzenne.

W ramach świadczonych usług wspomagamy klientów na wszystkich etapach sądowych, jak i sądowo-administracyjnych. Zapewniamy także obsługę prawną przed sądami arbitrażowymi oraz w ramach postępowań mediacyjnych.

Skontaktuj się z nami

41-500 Chorzów
ul. Moniuszki 8B
Tel. kom. 795-408-537
Fax: : +48 32 723 22 38 [1]
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria czynna:
Pon.10:00 do 17:00
Wt.    8:30 do 16:00
Śr.     8:30 do 16:00
Czw.  8:30 do 16:00
Pt.     8:30 do 15:00